Działka Budowlana Kołbaskowo Kamieniec - 878 600,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Kołbaskowo, Kamieniec
Powierzchnia:9 611,00 m2
Dodano:2019-04-17

Opis


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
o g ł a s z a p r z e t a r g i u s t n e n i e o g r a n i c z o n e
na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

tabela na załączonych zdjęciach

Przetargi odbędą się w sali nr 8 (parter wejście A) Urzędu Gminy Kołbaskowo - Kołbaskowo nr 106 w dniu 19.06.2019r., w tym:
godz. 8.30 - poz. 1, godz. 9.00 - poz. 2, godz. 9.30 - poz. 3, godz. 10.00 - poz. 4 , godz. 10.30 - poz. 5, godz. 11.00 - poz. 6, godz. 11.30 - poz. 7, godz. 12.00 - poz. 8, godz. 12.30 - poz. 9, godz. 13.00 - poz. 10, godz. 13.30 - poz. 11, godz. 14.00 - poz. 12.
Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 13.06.2019r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo).

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl ).
Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana zostanie na stronach internetowych:
- Gminy Kołbaskowo www. kolbaskowo.pl ,
- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo http://bip.kolbaskowo.pl/ w zakładce „sprzedaż 2019”
oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter wejście B) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 2 miesięcy , licząc od dnia 17.04.2019r . Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych przyczyn.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

96 000,00 złDziałka Budowlana Pabianice Kudrowice

80,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Pabianice
 • powierzchnia: 1200 m2
0 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19

2 000,00 złDziałka Budowlana Konstantynów Łódzki

1,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Konstantynów Łódzki
 • powierzchnia: 2000 m2
3 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19

125 000,00 złDziałka Budowlana Słowik SŁOWIK

73,53 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Słowik
 • powierzchnia: 1700 m2
2 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19

125 000,00 złDziałka Budowlana Słowik SŁOWIK

73,53 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Słowik
 • powierzchnia: 1700 m2
2 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19
 

  Ostatnio dodane

44 020,00 złLokal Kraków Dębniki

62,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 710 m2
 • rok budowy: 2018
4 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19

17 100,00 złLokal Kraków Podgórze

57,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 300 m2
 • rok budowy: 2019
7 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19

5 500,00 złLokal Kraków Krowodrza

55,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 100 m2
 • rok budowy: 2005
8 zdjęć mapa zobacz 2019-07-19

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709