Mieszkanie Ząbki - 270 680,00

Typ ogloszenia: mieszkanie
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Ząbki
Powierzchnia:57,00 m2
Dodano:2020-02-25

Opis


Syndyk masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach, zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności do lokalu mieszkalnego o numerze 5, położonego przy ul. Hansa Christiana Andersena 18B, w miejscowości Ząbki, w powiecie wołomińskim, o powierzchni użytkowej 57,40 m 2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00102738/9, wraz z udziałem w prawie ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku. Z wyżej wymienionym lokalem związane jest pomieszczenie przynależne - komórka lokatorska o numerze E-1, o powierzchni użytkowej 3,20 m 2 oraz uprawnienie do bezpłatnego i bezterminowego korzystania na zasadzie wyłączności z usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 90/9, z obrębu ewidencyjnego 0051-03-27, naziemnego miejsca parkingowego o numerze 9. Opisane powyżej zwane są dalej łącznie także „Nieruchomością”;
ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego o numerze 5, położonego przy ul. Hansa Christiana Andersena 18B, w miejscowości Ząbki, w powiecie wołomińskim, o powierzchni użytkowej 57,40 m 2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00102738/9, szczegółowo opisane w Załączniku do regulaminu przetargu.

Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości oraz zestawienie ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu udostępnione są do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 9:00 - 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XIX GUp 1202/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa (parter budynku). Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu przetargu dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu przetargu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 270.680,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) brutto. Syndyk wyjaśnia, że wartość Nieruchomości w cenie sprzedaży wnosi 270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, zaś wartość ruchomości stanowiących wyposażenie Nieruchomości wynosi w cenie sprzedaży 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) brutto.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu sądowym jest wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu sądowego.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2020 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 kwietnia 2020 r., o godzinie 14:00, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.
Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne opisane w regulaminie przetargu sądowego, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny).
Pełna treść regulaminu przetargu zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje, jak również udostępniana w biurze syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

274 450,00 złMieszkanie Kraków Dębniki

4 990,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Kraków
 • ilość pokoi: 2
 • powierzchnia: 55 m2
2 zdjęć mapa zobacz 2018-05-01

1 700,00 złMieszkanie Wrocław Śródmieście

30,91 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wrocław
 • ilość pokoi: 3
 • powierzchnia: 55 m2
 • rok budowy: 2013
10 zdjęć mapa zobacz 2018-05-08

260 883,00 złMieszkanie Wrocław Stare Miasto

14 493,50 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Wrocław
 • ilość pokoi: 1
 • powierzchnia: 18 m2
 • rok budowy: 2018
5 zdjęć mapa zobacz 2018-05-12

260 883,00 złMieszkanie Wrocław Stare Miasto

14 493,50 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Wrocław
 • ilość pokoi: 1
 • powierzchnia: 18 m2
 • rok budowy: 2018
5 zdjęć mapa zobacz 2018-05-12
 

  Ostatnio dodane

1 590 000,00 złDom Wrocław Fabryczna

9 352,94 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Wrocław
 • ilość pokoi: 6
 • powierzchnia: 170 m2
 • rok budowy: 1935
19 zdjęć mapa zobacz 2020-03-30

57 680,00 złLokal Kraków Bronowice

56,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 1030 m2
 • rok budowy: 2003
8 zdjęć mapa zobacz 2020-03-29

349 000,00 złDziałka Budowlana Konstantynów Łódzki Żabiczki

112,58 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Konstantynów Łódzki
 • powierzchnia: 3100 m2
5 zdjęć mapa zobacz 2020-03-28

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709