Działka Budowlana Kietrz - 44 000,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Kietrz
Powierzchnia:651,00 m2
Dodano:2022-10-23

Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 2503 położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej,

stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu

1.


Położenie i opis nieruchomości


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Zielonej (druga linia zabudowy), przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu 6 lat. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny użytkowane rolniczo. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren porośnięty trawą, nie jest ogrodzony. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Na działce znajdują się liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, których ewentualna wycinka może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody., oraz niskie tunele foliowe do upraw warzyw. Wszelkie nasadzenia oraz obiekty tzw. małej architektury” znajdujące się na działce nie zostały objęte wyceną, albowiem umowa dzierżawy nie dopuszczała nasadzeń wieloletnich oraz wznoszenia jakichkolwiek ogrodzeń. Dostęp na teren nieruchomości będzie możliwy za pośrednictwem planowanej drogi (działek nr 2492 i 2498), która to będzie się łączyła z ulicą Zieloną poprzez działkę drogową dojazdową nr 2364.

Gmina planuje w 2022r. wykonać drogę utwardzoną wraz z odwodnieniem i oświetleniem, a także sieć wodociągową. Do końca grudnia br. zostanie zrealizowana sieć elektroenergetyczna. Sieć gazowa może być wykonana po złożeniu wniosku, w tej sprawie do gazowniczego przedsiębiorstwa przesyłowego. W razie potrzeby gmina będzie koordynowała składanie wniosków.
2.


Oznaczenie geodezyjne


Działka oznaczona nr 2503 k.m.1 Kietrz o powierzchni 0.0651 ha
3.


Numer księgi wieczystej


OP1G/00041013/0
4.


Forma zbycia nieruchomości


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.


Cena wywoławcza


44 000,00 zł
6.


Termin i miejsce przetargu


29 listopada 2022 r. godz. 12:00 , Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.


WADIUM


4 400,- zł - do 23 listopada 2022 r . Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.


Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności (projektowane) na rysunku planu oznaczona symbolem 1 MNUp.

Sposób zagospodarowania - Ściśle wg ustaleń plan, w terminie do 6 lat od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do 3 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.
9.


Miejsce publikacji pełnej treści ogłoszenia


Tablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl . oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem www bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE”

w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl , www.infoinwestycje.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
10.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań


Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój 7,8, tel. 77 485 43 56 wew. 24,25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

Kietrz, dnia 19 października 2022r.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

900 000,00 złDziałka Budowlana Nieborów Bobrowniki

15,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Nieborów
 • powierzchnia: 60000 m2
2 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

400 000,00 złDziałka Budowlana Łowicz

65,57 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Łowicz
 • powierzchnia: 6100 m2
3 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

300 000,00 złDziałka Budowlana Skierniewice Borowiny

30,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Skierniewice
 • powierzchnia: 10000 m2
0 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

300 000,00 złDziałka Budowlana Skierniewice Borowiny

30,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Skierniewice
 • powierzchnia: 10000 m2
0 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15
 

  Ostatnio dodane

13 570,00 złLokal Wrocław Fabryczna

59,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wrocław
 • powierzchnia: 230 m2
 • rok budowy: 2012
5 zdjęć mapa zobacz 2022-12-01

14 640,00 złLokal Wrocław Stare Miasto

80,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wrocław
 • powierzchnia: 183 m2
 • rok budowy: 2016
4 zdjęć mapa zobacz 2022-12-01

214 000,00 złDziałka Budowlana Aleksandrów Łódzki Wola Grzymkowa

190,22 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Aleksandrów Łódzki
 • powierzchnia: 1125 m2
4 zdjęć mapa zobacz 2022-12-01

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709